HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NHÓM 1 – CẤP QUẢN LÝ THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

Đối tượng huấn luyện Nhóm 1: Người làm công tác quản lý

– Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc các phân xưởng hoặc tương đương;

– Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm hợp tác xã; chủ hộ kinh doanh cá thể; chủ hộ gia đình có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

– Thủ trưởng và cấp phó: các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân; tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Tần suất huấn luyện an toàn lao động

Huấn luyện định kỳ 2 năm / 1 lần

Thời lượng huấn luyện

 • Huấn luyện lần đầu: 16h
 • Huấn luyện định kỳ: 8h

Lợi ích từ chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

 • Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận/chứng chỉ/cấp sổ theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
 • Khách hàng được cung cấp sổ “Theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.
 • Khách hàng được cung cấp “Tài liệu huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động” theo quy định tại Nghị định 44/ 2016 NĐ-CP.

Phương pháp huấn luyện an toàn lao động nhóm 1

 • Bài giảng Powerpoint; Lý thuyết
 • Videos ( 3D Animations, Flash Player, Feature Films)
 • Thực hành tại hội trường huấn luyện hoặc tại công trường

Nội dung huấn luyện:

Kiến thức chung: Sơ lược về Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13

 1. Chính sách, pháp luật về ATLĐ, VSLĐ
 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động; các khái niệm, nội dung cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động;
 • Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 1. Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao độngở cơ sở
 • Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động
 • Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao độngcủa cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị.
 • Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động
 • Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
 • Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp khắc phục, phòng ngừa
 • Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; đánh giá các nguy cơ trong sản xuất
 • Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động
 • Kiểm tra và đánh giá
 • Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm

Quý đơn vị, cá nhân có nhu cầu tổ chức huấn luyện an toàn Nhóm 1 cũng như các khóa huấn luyện chuyên đề khác vui lòng liên hệ :

CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN 3

Điện thoại : 0282 253 6935

Hotline : 0936295498 ( Mr. Trung)