KIỂM ĐỊNH BÌNH ÁP LỰC

Bình chịu áp lực là gì?

Bình chịu áp lực  (pressure vessels, pressure tanks, air tanks) là một thiết bị dùng để chứa và chuyên chở môi chất có áp suất lớn hơn áp suất khí quyển.