KIỂM ĐỊNH AN TOÀN LÀ GÌ ? TẠI SAO PHẢI KIỂM ĐỊNH ?

Để đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất, thi công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH quy định danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

Thông tư này cũng quy định rõ danh mục máy móc thiết bị nào phải kiểm định an toàn mới được phép đưa vào vận hành và sử dụng.

Kiểm định an toàn là gì?

Sẽ có rất nhiều người nghĩ rằng kiểm định an toàn chỉ là một công việc kiểm tra độ an toàn của các nguyên vật liệu, các bước, các quá trình để hoàn thiện một công việc nào đó. Nhưng trên thực tế, kiểm định kỹ thuật an toàn không đơn giản chỉ có vậy.

Hiểu một cách đơn giản .Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Đây là một công việc rất quan trọng, không thể thiếu hay lơ là trong bất kỳ công việc nào bởi sẽ rất dễ xảy ra những ảnh hưởng xấu mà mọi người không mong muốn nếu như không có sự giám sát của người quản lý.

Chẳng hạn, trong ngành xây dựng việc kiểm định an toàn các loại thiết bị, máy như: cần trục, sàn treo nâng người, máy khoan, máy ép cọc… nếu không được kiểm định chi tiết mà chỉ thực hiện qua loa, không cẩn thận thì hậu quả để lại sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của con người.

Vì thế chúng ta cần phải hiểu về kiểm định an toàn một cách chính xác và nhận thấy tầm quan trọng của nó thì mới có thể thực hiện công việc hiệu quả và chất lượng.

⇒ Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra từng bước thực hiện công việc, thử độ bền, an toàn, chất lượng và phân tích các chi tiết nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phân loại kiểm định kỹ thuật an toàn .

+ Kiểm định an toàn lần đầu: Được thực hiện sau khi lắp đặt máy móc, thiết bị nhằm kiểm định tình trạng kỹ thuật của thiết bị đó có đảm bảo để đưa vào hoạt động hay không.

Hoạt động này được gọi là kiểm định an toàn lần đầu và kết quả kiểm định được xác lập bằng văn bản xác thực của đơn vị có chức năng được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép thực hiện.

+ Kiểm định an toàn định kỳ: Vì kiểm định được thực hiện theo chu kỳ lặp lại thường xuyên này nên được gọi là kiểm định an toàn định kỳ. Kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn có thời hạn đối với thiết bị, máy móc.

Do đó, khi thời hạn xác nhận kiểm định được quy định cho lần kiểm định trước đó hết hiệu lực, các thiết bị, máy móc đang vận hành cần được đánh giá lại tình trạng an toàn về kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn lao động.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.